Vi arbetar utifrån Venöhus värdeord Värme, Empati, Närvaro och Ödmjukhet, som genomsyrar vår verksamhet och innehåll.

Venöhus har plats för sex flickor med psykosocial problematik. Åldern varierar från 13 år fram till den dagen de fyller 18 år.

Vår styrka i vårt arbetssätt är att vi lägger mycket fokus på relationen till ungdomen och jobbar hårt för att ungdomen ska trivas hos oss och känna sig trygg. På Venöhus har vi lagt mycket tanke på att skapa en varm och trygg miljö för flickorna att läka i.

Ungdomarna bemöter vi utifrån MI och LAB. Vi använder oss av ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt för att hitta vägar vidare som ungdomarna själva är engagerade i. MI syftar till att få individen att känna motivation i vardagen samt få tillit till sin egna förmåga för att skapa en läkande miljö.

För oss är ungdomarnas delaktighet en viktig pusselbit. Genom flickornas delaktighet lyfter vi deras styrkor och egenskaper. Tillsammans stärker vi flickorna och deras självkänsla.

9

När ungdomen är placerad hos oss kommer hon få ett individanpassat veckoschema där egna aktiviteter och fritidsintressen planeras in tillsammans med flickan. Vår önskan är att flickorna med rätt verktyg ska få en självkänsla och tro på sin egen förmåga.

För att komma dit använder vi oss av evidensbaserade metoder, som du kan läsa mer om här.

Vi ser en fungerande skolgång som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att ungdomen ska utvecklas till trygga, självständiga individer som utvecklas och får känna sig som en del av samhället. Vi har ett nära samarbete med närliggande skolor. Det finns även pedagogisk kompetens i personalgruppen.

Vår personalgrupp består av; behandlingspedagoger, beteendevetare, socionom, pedagog med NP-kompetens, pedagog med viss lärarlegitimation. I personalgruppen finns även utbildning i MI, ADAD, ART, samt lösningsfokuserade samtal.